HJÄLP! Jag har glömt mitt lösenord och behöver få ett nytt.
Användare i KMH:s nätverk som glömt bort sitt lösenord går till Internservice och ber om ett nytt lösenord.

När ni kommer till Internservice ska du vara förberedd att kunna visa upp ditt KMH-passerkort eller annan godkänd ID-handling för att bekräfta att du är den du utger dig för att vara.